AKTUALNOŚCI

  • Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego na lata 2022-2023 - Rozstrzygnięcie przetargu

  • Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., informuje, że ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego na lata 2022-2023 Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 9 listopada 2021 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi.  [link poniżej] Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego na lata 2022-2023 Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 19 listopada 2021 roku  do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 roku o godz. 11:15 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie otwarcia ofert on-line. W takiej sytuacji Zamawiający…

  • Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Informujemy, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 27 października 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium.”                 W ramach dofinansowania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej otrzymało pożyczkę w wysokości 9.900.000 zł z możliwością 10 % umorzenia. Pożyczka zakłada również zwrot środków już wydatkowanych na to zadanie…

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. poszukuje osoby na stanowisko:   Pracownik w Dziale Technicznym   Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: obsługę klientów w zakresie technicznym, dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, prowadzenie ewidencji sieci i przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, dokonywanie okresowej oceny oraz sprawozdań ze stanu technicznego urządzeń wod-kan, ewidencję dzierżaw i umów użyczenia, przetwarzanie i aktualizację danych w systemie GIS, budowanie pozytywnego wizerunku Spółki i dobrych relacji z klientami.   Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, znajomość…

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. poszukuje osoby na stanowisko:   LABORANT/LABORANTKA w Dziale Laboratorium   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:   wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizyko-chemicznych ścieków i osadów; pobieranie próbek wody, ścieków i osadów; raportowanie, przegląd i autoryzację wyników z badań; opracowywanie i weryfikację metod badawczych; pracę zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania laboratorium Spółki.   Wymagania: wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii, biologii, biotechnologii, mikrobiologii lub pokrewne;   mile widziana znajomość wymagań  akredytacyjnych wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej; umiejętność pracy w…

 

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów w naszej galerii

Galeria filmów

 

110 - LECIE ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW  


Film o MPECWiK Środa Wlkp.