Dział Energetyki Cieplnej z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ul. Olimpijskiej jest jednym z działów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp.

Przedmiotem działalności DEC jest sprzedaż, przesył i dystrybucja energii cieplnej na podstawie udzielonych koncesji oraz eksploatacja sieci ciepłowniczej wraz z węzłami.

Ciepło kupujemy ze źródła znajdującego się na terenie miasta Środa Wlkp. i jest to : Cukrownia Środa Wlkp. przy ul. Niedziałkowskiego 27 wchodząca w skład spółki produkcyjnej Pfeifer & Langen Polska S.A.

W roku 1993 posiadaliśmy 5 węzłów cieplnych i obsługiwaliśmy 7 kotłowni a sieć magistralna wynosiła 2,7 km.  W roku 1998 posiadaliśmy już 18 węzłów cieplnych, które powstały w miejscach po zlikwidowanych kotłowniach a sieć rozbudowano do 7,4 km. W kolejnych latach powstawały nowe węzły cieplne i sieci. Obecnie na terenie Środy Wlkp. jest ponad 30 węzłów cieplnych a długość sieci wynosi ponad 10 km.

Energię cieplną dostarczamy na cele :

- mieszkaniowe tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne,

- użyteczności publicznej tj. placówki oświatowe - szkoły i przedszkola; szpital, pływalnia oraz ośrodek sportu,

 - pozostałe obiekty tj. firmy produkcyjne , handlowe i usługowe.

Obsługujemy  ponad 30 w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych tj.

- węzły indywidualne ( każdy węzeł obsługuje jeden obiekt)

- węzły grupowe ( każdy węzeł obsługuje więcej niż jeden obiekt)

 oraz  węzły indywidualne  obce.

Łączna moc zamówiona przez odbiorców kształtuje się na poziomie  ±16 MW.

 Sprzedaż ciepła odbywa się w sezonie grzewczym (sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektu) i wynosi blisko 100 tyś GJ.

Cena za ciepło jest regulowana i zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Dostarczamy ciepło od obiektów zlokalizowanych przy ul. Kosynierów (ZSR) przez centrum miasta aż do Średzkiego Szpitala przy ul. Żwirki i Wigury.

Dzięki systematycznej modernizacji sieci oraz wykonanym inwestycjom 96 % sieci jest w technologii rur preizolowanych a co za tym idzie straty ciepła na tych sieciach są na bardzo niskim poziomie.

Tak rozbudowany układ daje po pierwsze czyste powietrze i po drugie niższe koszty ogrzewania. Wbrew pozorom to właśnie dymiące z małych kotłowni kominy były najbardziej uciążliwe dla środowiska. Z naszego miasta poznikały siejące sadzę, popiół i siarkę kopciuchy. Duże kotłownie, nawet węglowe, są nieporównywalnie sprawniejsze, a instalacje do usuwania pyłów, związków siarki i azotu w przeliczeniu na produkowaną energię - skuteczniejsze i mniej kosztowne.

W czasie sezonu grzewczego prowadzimy nadzór nad prawidłową pracą urządzeń ciepłowniczych co pozwala nam na szybkie wykrywanie  awarii i usuwanie ich w jak najkrótszym czasie aby zaspokoić komfort ciepła naszym odbiorcom.

 Poza sezonem grzewczym prowadzimy szereg prac związanych z modernizacją , konserwacją i remontami urządzeń ciepłowniczych.

Awaria - ul. Po...
Awaria - ul. Po...
Awaria sieci wo...
Awaria zaworów ...
Biuro Dec - ul...
Budowa przyłącz...
Budowa przylacz...
Budowa przyłącz...
Budowa przyłącz...
Budowa przyłącz...
Budowa przyłącz...
Budowa przyłącz...
Budowa przyłącz...
Przeniesienie p...
Przeniesienie s...
Odtworzenie stu...
Wymiana sieci k...
Wymiana sieci k...
Wymiana sieci k...
Wymiana sieci k...
Węzeł cieplny g...
Węzeł cieplny h...
Węzeł cieplny i...
Węzeł cieplny g...
budowa przyacza...
budowa przycza ...
budowa przycza ...