Aktualności i komunikaty z roku 2011

  • W poniedziałek 14 marca 2 zespoły Brygady Wodociągowo-Kanalizacyjnej miały pełne ręce roboty. Pierwsza ekipa zamontowała na ul. Czerwonego Krzyża 2 dodatkowe hydranty.  W tym rejonie w ostatnich latach wybudowano szereg nowych obiektów. Wskazane więc było podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej o nowe źródła wody do ewentualnego gaszenia pożarów. Druga ekipa zajęta była usuwaniem licznych  awarii, często zgłaszanych przez mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp., a związanych z wyciekami przy wodomierzu. Ponownie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierza przed zamarznięciem w okresie zimy należy do obowiązku właścicieli i administratorów budynków. Dlatego ważne jest aby właściciele nieruchomości a zwłaszcza budowanych domków jednorodzinnych sprawdzali okresowo stan…

  • W dniach  6-7 kwietnia 2011 r. w Laboratorium MPECWiK sp. z o.o. w Chwałkowie odbyła się ocena na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem zakresu akredytacji.

  • W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Średzkich Wodociągów w marcu br. ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI średzkich szkół podstawowych.  

  • Konferencja - Sztandar -Książka . Uroczyste zakończenie obchodów  100 - lecia średzkich wodociągów. 30 września 2011 roku w restauracji "Dworek" w Brodowie odbyła się konferencja naukowa "Gospodarka osadami ściekowymi" powiązana z nadaniem sztandaru MPECWiK oraz prezentacją książki o historii wodociągów w Środzie Wlkp. Wydarzenia te dumnie wpisują się w kalendarium obchodów 100 - lecia średzkich wodociągów. Konferencja rozpoczęła się o godz. 10:00. Zgromadzonych gości powitał Prezes Jan Buczkowski oraz Burmistrz Środy -Wojciech Ziętkowski.

  • Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić dostawę wody dla swoich Odbiorców w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.  

  • Gdzie jest wieża ciśnień ? Z odpowiedzią na to pytanie chyba, a raczej na pewno nikt z mieszkańców Środy Wielkopolskiej kłopotu nie ma. Ponieważ wieża stanowi doskonały punkt orientacyjny miasta.  

  • Awaria sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego spowodowała znaczne utrudnienia w dostarczaniu wody dla odbiorców z terenu  miasta Środy Wlkp.Pierwsze sygnały o zwiększonym poborze wody zauważono na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej już wczesnym rankiem 10.01.2011r.  około godz. 4:00.  

  • W niedzielę o 6 rano zerwani zostali z łóżek pracownicy Brygady Wodociągowo-Kanalizacyjnej MPECWiK. Pękła żeliwna rura wodociągowa o przekroju 300 mm, umiejscowiona w pasie zieleni w rejonie ulicy Poselskiej i Sportowej.  

  • 15 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2010r.Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał.  

  • "WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM" to hasło konkursu plastycznego przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI  Szkół Podstawowych , ogłoszonego przez naszą Spółkę. Szczegółowe informacje o konkursie zostały przesłane do szkół na terenie gminy Środa Wlkp. Wierzymy, że konkurs podniesie świadomość dzieci co do znaczenia wody dla życia na Ziemi. Zapraszamy do udziału. W konkursie ufundowano cenne nagrody !!!