Aktualności i komunikaty z roku 2010

 • Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w związku ze zmianą stawek VAT, od dnia 1 stycznia 2011r., zmienia się wysokość opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Do pobrania : Informacja o zmianie opłat     

 • Pogoda dopisała, mieszkańców mnóstwo, imprezy na 100-lecie wodociągów w pełni udane ... Tak w kilku słowach możemy skomentować pierwsze spotkania jubileuszowe organizowane przez MPECWiK Sp. z o.o.  Powinno się napisać o nich o wiele więcej gdyż ranga tego święta tego wymaga. Zaczęło się rankiem, kiedy to nasi pracownicy - organizatorzy przygotowywali teren boiska przy ul. Poselskiej a "alpiniści" z Poznania obmyślali plan wieczornej inscenizacji na wieży ciśnień. Oficjalnie obchody 100 - lecia rozpoczęto o godz. 14:00. Imprezę wspólnie prowadzili Anna Nowak - organizator i pomysłodawca obchodów 100- lecia wodociągów oraz Michał Kosiński. Dla najmłodszych uczestników odbyło się szereg konkursów i…

 • W dniu 20 września w siedzibie spółki odbyła się konferencja prasowa w sprawie obchodów 100-lecia wodociągów średzkich.  Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności komitetu organizacyjnego przygotowującego obchody. Prezes Jan Buczkowski przedstawił całościowy plan imprez, które będą się odbywać na przełomie roku 2010/2011 tj .między innymi : konferencje tematyczne przy udziale branży wodociągowej oraz kadry naukowej, chęć zlecenia napisania książki o historii wodociągów średzkich oraz o spotkaniu jubileuszowym, które będzie miało miejsce na początku przyszłego roku z pracownikami, przedstawicielami władz lokalnych i krajowych, na którym poświęcony zostanie sztandar wodociągów średzkich, ufundowany przez Zarząd Spółki. Następnie p. Anna Nowak pomysłodawca i koordynator…

 • W dniu 18 sierpnia br. Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski i prezes MPECWiK Jan Buczkowski przebywali z wizytą u Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka. Burmistrz W. Ziętkowski złożył na ręce Pana Wojewody zaproszenie do objęcia przewodnictwa w Honorowym Komitecie jubileuszu 100-lecia Średzkich Wodociągów. Pan Wojewoda z zadowoleniem przyjął to zaproszenie. Podczas wizyty omówiono oryginalną koncepcję obchodów jubileuszu i bogaty program imprez artystycznych, sportowych i naukowych związanych ze 100-leciem. Pan Burmistrz poruszył też inne tematy związane z funkcjonowaniem Gminy Środa Wlkp. oraz zaprosił Pana Wojewodę do uczestnictwa w Gminnych Dożynkach. Jan Buczkowski.

 • Wodociągi w ostatni upalny weekend uruchomiły na Starym Rynku kurtynę wodną. Wiadomo jak płyty Rynku są rozgrzane podczas słonecznych dni. Aż parzą stopy. W godzinach największego upału od 10 do 14 w sobotę, niedzielę i poniedziałek pracownicy MPECWiK zamontowali urządzenie rozpryskujące wodę w postaci mgły. „Był to pomysł p. Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, aby wykorzystać nasze urządzenia do nawodnienia płyty Starego Rynku.” – mówi prezes spółki Jan Buczkowski. Podobne fontanny funkcjonują w Poznaniu i Wrześni. Cieszą się wielką popularnością zwłaszcza wśród dzieci. Dzięki drobnemu rozbryzgowi wody jej zużycie jest niewielkie, dając ulgę mieszkańcom w upalne dni.    

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dnia 25.06.2010r. laboratorium w Chwałkowie otrzymało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1193. Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną jednostkę kompetencji laboratorium do wykonywania określonych działań. Uzyskanie akredytacji oznacza, że laboratorium działa zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO IEC/17025:2005. Akredytacja podnosi wiarygodność i precyzję wyników, zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz potwierdza kompetencje personelu. Zakres akredytacji obejmuje dla ścieków: pobieranie próbek i oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po 5 dniach oraz dla wody i ścieków oznaczanie: pH, chemicznego zapotrzebowania tlenu, fosforu ogólnego, azotu ogólnego i zawiesin. Ponadto zakres…

 • 31 maja br. Jan Buczkowski – prezes MPECWiK, wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W czasie obrad Walne udzieliło absolutorium Zarządowi Izby oraz powołało nową Komisję Rewizyjną. Podczas wolnych głosów przedstawiciel Środy złożył wniosek, aby Izba wystąpiła o zmianę nieżyciowych przepisów Prawa Ochrony Środowiska. Chodzi o paragrafy zmuszające firmy wodociągowe do badania ścieków tylko w akredytowanych laboratoriach. Absurdalne jest jednak to, że niewiele laboratoriów posiada taką akredytację. Natomiast badania dokonywane przez laboratoria bez akredytacji grozi bardzo wielkimi karami finansowymi i to nawet wtedy kiedy dana oczyszczalnia pracuje właściwie i nie zatruwa środowiska. Wniosek J. Buczkowskiego uzyskał akceptację.…

 • Sieć wodociągowa zasilająca pół naszego miasta przebiega od Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Kórnickiej do ronda im. Jana Pawła II. Na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda jest to sieć zbudowana z 5 metrowych rur żeliwnych uszczelnianych na kielichach.Właśnie uszczelnienia są wadą tego rozwiązania. Wycieki następują na kielichach rur. 29 maja, u zbiegu ulic Poselskiej i Sportowej, po otrzymaniu sygnału od mieszkańców o pojawieniu się wycieku wody, ekipa MPECWiK przystąpiła do usuwania awarii. Akcja trwała około 3 godzin. Kilka dni wcześniej podobna awaria wystąpiła na tej samej sieci w innym miejscu. W przyszłości niezbędna jest wymiana tej sieci na zgrzewane…

 • W dniu 26 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz R. Piechowiak, członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz Główna Księgowa Spółki. Zarząd przedstawił sprawozdania: finansowe oraz z działalności Spółki. Rada Nadzorcza zaprezentowała swoje opinie o działalności Zarządu i Spółki. Wg opinii niezależnego biegłego rewidenta zbadane dokumenty finansowe Spółki są rzetelne i zgodne z zasadami rachunkowości, przepisami prawa i statutem Spółki. Na podstawie dokonanej analizy rewident stwierdził, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki jest stabilna, a dodatni wynik finansowy ( 4,1 tys. zł) i prawidłowa płynność pieniężna dają podstawy do…

 • Zgodnie z Art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2010r. wysokość opłat, za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej ulega zmianie. ZOBACZ: OPŁATY

 • W dniu 24 lutego br Burmistrz Wojciech Ziętkowski wraz ze Skarbnikiem Miasta oraz zarządem MPECWiK podpisali w siedzibie Banku Ochrony Środowiska gwarancję spłaty kredytu zaciągniętego przez MPECWiK na budowę rurociągu tłocznego z Przepompowni przy ul Niedziałkowskiego do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Do tej pory gwarantem spłaty był inny bank. Zmiana gwaranta na Gminę Środa stała się możliwa dzięki zmianie przepisów oraz podjęciu uchwały przez Radę Miejską. Dzięki przejęciu gwarancji przez Gminę MPECWiK zaoszczędzi 141 tys. zł.

 • Dziękujemy naszym Klientom, mieszkańcom Miasta i Gminy Środa Wielkopolska. Opinia wyrażona przez Średzian w badaniu poziomu zadowolenia z warunków życia oraz działań samorządu świadczy o sensie podjętych w 2002 r. przez władze samorządowe i zarząd MPECWiK zmian. Ogólny poziom zadowolenia Średzian z miejsca zamieszkania wynosi 89,9% ! Ważnym elementem tej oceny jest nasza służba na rzecz mieszkańców. Na dobrą Jakość Wody wskazało 68,7% ankietowanych a Kanalizację Sanitarną dobrze oceniło 67,9%. Nie zapominamy jednak o tym, że negatywną opinię o Jakości Wody wyraziło 14% Klientów i odpowiednio 12,3% jest niezadowolonych z Kanalizacji Sanitarnej. Naszą Spółkę poddano także weryfikacji opinii publicznej. Wysoko…

 • Delegacja MPECWiK przebywała w fabryce wodomierzy Mirometr Cieszyn. Firma Mirometr jest częścią Grupy Diehl. Założyciel firmy Karl Diehl (1907r. – 2008r.) był szanowanym przedsiębiorcą w branży metalowej. Z rodzinnej firmy zbudował koncern pod nazwą Diehl Group. Grupa zatrudnia ok. 12 tys. osób. Diehl Metering posiada zakłady we Francji, Austrii, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce, Szwajcarii, Brazylii, Chinach oraz Dubaju. Grupa ma zasięg ogólnoświatowy. W roku ubiegłym osiągnęła 2,1 mld euro przychodów. Karl Diehl jest autorem dewizy jego fabryk: „Zarządzać firmą można tylko z optymizmem”. W Cieszynie znajduje się zakład produkujący zaawansowane technologicznie wodomierze, ciepłomierze oraz systemy zdalnego odczytu. Właśnie te…