Aktualności i komunikaty z roku 2007

  • Wzrastająca ilość ścieków o podwyższonej wartości substancji biogennych stała się powodem, dla którego MPECWiK zdecydowało się na rozbudowę istniejącej komory napowietrzania na oczyszczalni w Chwałkowie. Od chwili zakończenia modernizacji oczyszczalni w 2003 roku w komorze napowietrzania działały 3 rotory mamutowe - odpowiedzialne za napowietrzenie mieszaniny ścieków i osadu czynnego. Niestety, okazało się, że w niektórych okresach (zwłaszcza latem) urządzenia te nie są w stanie napowietrzyć nieczystości w wyniku czego proces oczyszczania przebiega nieprawidłowo. W projekcie technologicznym przewidziano możliwość zamontowania 4 rotorów mamutowych i dlatego zdecydowano o montażu tego urządzenia, zakładając, że inwestycja ta pozwoli na podwyższenie efektywności oczyszczania ścieków i…

  • W dniach 24-28 września br. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Chwałkowie i Stacja Uzdatniania Wody w Środzie gościły uczniów szkół średnich powiatu średzkiego. Prawie 200 osób z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie,  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie i Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie zapoznało się z technologią oczyszczania ścieków za pośrednictwem naturalnej metody osadu biologicznego czynnego. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali poszczególne obiekty oczyszczalni rozlokowane na terenie 8 hektarów. Przeszli cały ciąg technologiczny, począwszy od budynku krat mechanicznych i piaskownika aż po komorę napowietrzania i osadnik końcowy. Podziwiano pięknie rozwijającą się plantację wierzby energetycznej — źródło taniego paliwa…

  • Pracownicy MPECWiK zakończyli budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Kijewo. I etap inwestycji pozwolił na skanalizaowanie terenu, na którym zlokalizowano dwa nowe zakłady : APC i JORDAN MATCON INVESTMENT. W przyszłości, w wyniku realizacji II etapu do wykonanego kolektora będą odprowadzane ścieki socjalno-bytowe z obecnych i przyszłych budynków mieszkalnych z m. Kijewo. Inwestycja obejmowała ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 250 mm na odcinku ponad 500 metrów. Pomimo trudności na trasie projektowanego kolektora : pokonanie płyty betonowej o grubości ponad 0,5 metra i sporego zagłębienia rurociągu dla osiągnięcia odpowiedniego spadku - prace przebiegały sprawnie i fachowo.

  • MPECWiK informuje, że z początkiem czerwca przystąpiło do wymiany umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe zapisy w dotychczasowych umowach wynikają z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz decyzji pokontrolnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że nowe zapisy są korzystniejsze dla Naszych klientów, a wymiana umów ma charakter ogólnopolski. Licząc na zrozumienie z Państwa strony, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie wyżej wymienionej umowy i jej niezwłoczny zwrot do siedziby MPECWiK. Za powstałe utrudnienia przepraszamy

  • W połowie miesiąca maja średzkie wodociągi wybudowały ponad 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej, w miejscowości Brodowo. Sieć wykonano z rur PE o średnicy 100 mm. Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie w wodę kilkudziesięciu działek budowlanych, w tym już istniejących budynków mieszkalnych. Docelowo projekt zakłada wykonanie wodociągu także w drugiej z osiedlowych ulic. Całkowita długość sieci wyniesie wtedy ponad 640 metrów. Na opisywanym terenie przewidziana jest również budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta prowadzona jest przez Urząd Gminy w Środzie Wlkp.

  • Zgodnie z uchwałą nr IV/35/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Wlkp. informujemy, że od 1 kwietnia br. zmienią się wysokości opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

  • Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym w Środzie Wlkp. powstały kolejne metry kolektorów sanitarnych. Obecnie wykonano spore odcinki kanalizacji w ulicy Witosa, Bora Komorowskiego, Daszyńskiego oraz Wiosny Ludów, który to odcinek będzie odbierał nieczystości z wykonanych latem ubiegłego roku kolektorów w ulicach: Powstańców, Placu Armii Poznań, Wałowej oraz niebawem budowanych kolektorów w ulicach Mała Klasztorna, Spichrzowa i części ulicy Powstańców. Wspólnymi siłami wraz z wykonawcą sanitarki, firmą Bolesława Spochacza, MPECWiK wykonuje wymianę starej infrastruktury – sieci i przyłączy wodociągowych oraz reguluje sprawę odwodnienia poszczególnych ulic, w tej chwili budując deszczówkę w zamkniętej dla ruchu kołowego, spacerowej części ulicy Dąbrowskiego.