Aktualności i komunikaty z roku 2005

  •   W dniu 8 grudnia nastąpił odbiór techniczny I etapu kanalizacji Starego Rynku obejmujący ulice: Kościelną, Kolegiacką, Senatorską, Krzyżową, Sejmikową i kilka posesji na ulicy Dąbrowskiego oraz Plac Zamkowy i Plac Kościelny. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła ponad 0,5 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesława Spochacza z Ruszkowa. Wraz z kanalizacją MPECWiK dokonało wymiany sieci wodociągowej, infrastruktury towarzyszącej – hydrantów typu staromiejskiego oraz przyłączy wody do posesji wzdłuż opisywanych ulic.    

  •  W październiku na Stacji Uzdatniania Wody w Środzie Wlkp. zainstalowano system biomonitoringu SYMBIO firmy PROTE z Poznania, którego zadaniem jest całodobowa kontrola stanu jakości wody surowej, pozyskiwanej z ujęć podziemnych. System biomonitoringu stanowią małże słodkowodne z gatunku Unio tumidus, które reagują na wzrost stężenia substancji toksycznych, mogących zagrozić życiu i zdrowiu człowieka. Małże umieszczone są w specjalnym akwarium, przez które odbywa się przepływ ujmowanej wody. Wszelkie reakcje organizmów na substancje zanieczyszczające wodę, poprzez sondy są sygnalizowane i przesyłane do sterownika połączonego z komputerem, który przetwarza i rejestruje otrzymane sygnały, wykazując ewentualne zanieczyszczenie wody. Praca małży na rzecz kontroli jakości wody…

  • Z początkiem października zakończono budowę sieci wodociągowej do wsi Dębiczek, Ulejno i Tadeuszewo. Nowe odcinki sieci o łącznej długości ponad 5 km będą zasilane z wodociągu Brodowo. Dodatkowo wykonano nowe przyłącza wody do posesji we wsi Ulejno. Wodociąg zapewni zaopatrzenie w wodę ponad 340 mieszkańców tych terenów jak również podłączenie nowych odbiorców. Dzięki tej inwestycji nastąpiła poprawa jakości wody, która dotychczas była pozyskiwana z mocno wyeksploatowanych ujęć lokalnych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Dębiczu i Ulejnie.Całość prac wykonała firma "Smolgaz" z Kórnika.  

  •     Od czerwca przedsiębiorstwo posiada nowy samochód "WUKO". Samochód z urządzeniem SCK-4z na podwoziu Renault MIDLUM przeznaczony jest do ciśnieniowego mycia kanalizacji oraz czyszczenia wpustów ulicznych.Wyposażony jest w dwa zbiorniki - do wody czystej (4 000 dm3) oraz osadu i wody brudnej (3 000 dm3), urządzenie hydrauliczne do podnoszenia pokryw studzienek oraz pistolet wodny do prac pomocniczych. Samochód przystosowany jest do pracy w temperaturach ujemnych do -15oC.            

  • W maju na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków pracownicy MPECWiK posadzili 40 tysięcy sadzonek wierzby energetycznej (Salix Viminalis). Plantacja obejmuje około 2 hektarów powierzchni zakładu. Wierzba krzewiasta jest rośliną wieloletnią, nie wymaga prawie żadnych zabiegów agrotechnicznych w trakcie uprawy, a pozyskany, średni zbiór coroczny wynosi od 30 do 40 ton/ha. Szacuje się, że zbiory przeprowadzane co dwa lata w okresie zimowym, po naturalnym opadzie liści, pozwolą w dużym stopniu zaspokoić potrzeby cieplne oczyszczalni. Do nawożenia plantacji posłuży osad ściekowy, obecnie wykorzystywany także przez lokalnych rolników. Powstałe ubytki będą uzupełniane z odrostów młodych sadzonek. Przewidywany okres uprawy wierzby energetycznej wynosi około 30 lat.…

  • Zmniejszone średnice rur, zmiana zabarwienia wody to efekt korozji rur wodociągowych, wytrącania osadów wapniowo-węglanowych i wypłukiwania pierwiastków żelaza i manganu. Od kwietnia na Stacji Uzdatniania Wody zaczęto stosować SeaQuest - preparat fosforanowy, który ma poprawić właściwości organoleptyczne wody, usunąć osady już istniejące oraz hamować proces korozji, stabilizując jakość wody.