W nadchodzącym 2010 roku MPECWiK planuje szereg inwestycji związanych z rozbudową i wymianą istniejącego systemu wodociągowego, montażem niezbędnej armatury odcinającej i hydrantów. Modernizowany budynek na Głównej Przepompowni Ścieków
Sieć wodociągowa powstanie w ulicy Wolniewicza oraz w miejscowości Janowo, na osiedlu mieszkalnym położonym wzdłuż średzkiego jeziora.
Ponadto, w związku z budową drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej, przedsiębiorstwo dokona wymiany istniejącego wodociągu.
Wraz z planowaną inwestycją gminy - budową kolektora sanitarnego w ul. Prądzyńskiego, zostanie uporządkowana sprawa przyłączy wodociągowych do każdej z posesji. W 2010 roku przewidziano w planach spółki także wymianę sieci wodociągowej na Starym Rynku.
MPECWiK będzie starało się również zakończyć modernizację budynku socjalno-warsztatowego na terenie Gminnej Przepompowni Ścieków przy ul. Niedziałkowskiego.
  Obecnie udało się zmodernizować pomieszczenie kotłowni oraz przebudować i przygotować w nim pomieszczenia dla pracowników. Prace wykończeniowe oraz rozbudowa budynku będzie prowadzona własnymi siłami.
Plany inwestycyjne spółki obejmują także przygotowanie projektów pod dalsze inwestycje przewidziane na następne lata, w tym budowę sieci wodociągowej w projektowanej obwodnicy od ul. Weychana poprzez Spacerową do ulicy Gnieźnieńskiej.
Przedstawione inwestycje, to starannie wybrane pozycje z długiej listy planu inwestycyjnego Spółki, która, przypomnijmy w roku 2009 zrealizowała inwestycje wielokrotnie przewyższające planowany budżet. Inwestycje konieczne i niezbędne dla zachowania standardów w obsłudze mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp.