Potężna inwestycja własna Spółki, rozpoczęta na początku roku 2009 została ukończona. Rurociągi tłoczące surowe ścieki z Głównej Przepompowni na Gminną Oczyszczalnie w Chwałkowie pracują prawidłowo. Wieża ciśnień Nowe rurociągi są szczelne i w pełni zabezpieczają środowisko naturalne przed skażeniem. Wszystkie ekspertyzy, po powzięciu informacji o kilkunastu wyciekach wiosną 2008 roku, wskazywały na realne zagrożenie poważną awarią.
Stary rurociąg stał się niepewny, a ilość awarii wskazywała na jego nadmierne zużycie. Kilkudziesięcioletni kolektor należało zmodernizować lub wyłączyć z eksploatacji. Po wielu analizach zapadła decyzja - budujemy rurociąg po nowej trasie. Od projektu do wykonawstwa długa droga. Najpierw koncepcja, później opracowanie projektu - uzgodnienie trasy, własności gruntu, zamawianie map, badań hydrogeologicznych, uzgodnień w Starostwie i Gminie. Ogłoszono przetarg, w którym wzięło udział kilku wykonawców. Po rozpatrzeniu ofert wyłoniono wykonawcę – doświadczoną firmę WUPRINŻ S.A. z Poznania. Należało też zapewnić finansowanie inwestycji, gdyż własne środki były skromne a właściciel MPECWiK – Gmina Środa również nie mogła dofinansować inwestycji z powodu braku środków w budżecie. Średzkie wodociągi uzyskały kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań oraz w Banku Ochrony Środowiska.
Wieża ciśnień Pod koniec stycznia ruszyła budowa. W całym okresie prac zdarzyło się kilkanaście przerw ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Odbywające się cotygodniowe rady budowy pozwoliły uściślić zakres i harmonogram prac przewidzianych do wykonania na istniejącym i budowanym rurociągu oraz rozwiązywać niespodziane problemy. Układanie w ziemi dwóch nitek rur wymagało dokładności i fachowości.
Szczególnie precyzyjnie musiały być wykonane przewierty pod drogą krajową i powiatową. W sumie wykonano prawie 4 km rurociągu tłocznego o średnicy 400 mm. Kolejnym etapem budowy był montaż 9 zasuw , montaż zaworów odpowietrzających na rurociągach oraz wykonanie szczelnych przejść przez ściany w komorach.
Wieża ciśnieńPonad cztery miesiące prac dało efekty. 17 lipca br. o godz. 12.00 Burmistrz Wojciech Ziętkowski dokonał symbolicznego otwarcia zasuwy no nowym kolektorze tłocznym. Wcześniej zaproszonych gości – władze samorządowe, radę nadzorczą, wykonawców i pracowników MPECWiK powitał prezes spółki Jan Buczkowski. Następnie nowe urządzenia poświęcił ksiądz proboszcz Janusz Małuszek.
W swoich wystąpieniach zarówno Burmistrz W. Ziętkowski i prezes J. Buczkowski podkreślali rzeczywiste zagrożenie dla środowiska, jakim były awarie starego rurociągu. Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w tę inwestycję. Wyrażono nadzieję, że nowe kolektory spełnią swoje zadanie przez długie lata. Tym bardziej, że wykonano je z najwyższej jakości rur PEHD oraz zastosowano stal nierdzewną i armaturę firmy HAWLE.
Pozostaje nam eksploatacja i kredyty do spłacenia, ale i zadowolenie, że unikniemy skażenia środowiska przyrodniczego. Wszakże dewizą wodociągów średzkich jest: "Naszą pracą chronimy środowisko naturalne".

Więcej zdjęć z odbioru i budowy: BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO