Zarząd MPECWiK w NFOŚiGW w Warszawie Po 10 latach korzystania z pożyczek NFOŚiGW w Warszawie Zarząd MPECWiK podpisał umowę skutkującą umorzeniem 1 mln zł z zaciągniętych pożyczek.
MPECWiK spełnił wszystkie warunki umorzenia części pożyczek. W grudniu 2003 r. terminowo oddano do użytku zmodernizowaną Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie. Osiągnięto zakładane wskaźniki oczyszczenia średzkich ścieków ( 97% ), tym samym zdjęto ze Spółki kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w r. 1999.
Terminowo spłacono w ciągu 5 lat 9 mln zł wraz z odsetkami. Ostatecznym warunkiem przyznania umorzenia było przeznaczenie tych pieniędzy na inwestycję w dziedzinie ochrony środowiska.
Zarząd Spółki uzgodnił z Burmistrzem Miasta oraz Zarządem Narodowego Funduszu wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Środzie w ul. Strzeleckiej za około 1,5 mln zł.
Dokonano wszelkich uzgodnień, opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę i wyłoniono wykonawcę. Inwestycja rozpocznie się latem tego roku. Po oddaniu kanalizacji do użytku MPECWiK ostatecznie rozliczy się z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.