MPECWiK wykonuje zadania ustawowe. Jest firmą odpowiadającą za strategiczne obszary działania miasta i gminy Środa Wielkopolska. Zakres odpowiedzialności zarządu MPECWiK jest szerszy niż typowych przedsiębiorstw wodociągowych. Obejmuje, oprócz zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, zaopatrzenie w ciepło, obsługę prawie 200 wiejskich oczyszczalni ścieków, usługi brygady wod-kan oraz laboratorium. Pracuje w Spółce 80 osób.