Jak kształtowała sie cena wody i ścieków w latach 2002-2009 Cena wody w latach 2002 – 2006 nie zmieniała się. Stało się tak w wyniku obniżania kosztów Spółki. W ostatnich latach rosły koszty niezależne od firmy stąd niewielki systematyczny wzrost ceny wody w r. 2007 o 16 gr., w r. 2008 o 14 gr. i w r. 2009 o 18 gr. Cena ścieków została zdeterminowana przez oddanie nowej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie w r. 2003.
Oczyszczalnia ta ma bardzo skuteczną, a co za tym idzie kosztowną, technologię oczyszczania ścieków. Mimo tego Spółce udało się w latach 2005 i 2006 obniżyć cenę ścieków.
W następnych latach wzrastały koszty energii elektrycznej oraz wapna i chemikaliów zużywanych w procesie oczyszczania. Rosły też zarobki pracowników oraz podatek od nieruchomości.
Cena w przyszłych latach będzie zależała od ekonomicznych uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od MPECWiK. Burmistrz miasta, Rada Miejska, Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółki zobowiązani są do współpracy w zakresie kosztów i poziomu funkcjonowania zaopatrzenia mieszkańców w wodę i oczyszczania ścieków.
                                                                                             Jan Buczkowski

P.S. Wzrost opłat z tytułu nowych cen wody i ścieków od 1 kwietnia br. na jednego mieszkańca to 2,39 zł miesięcznie.