Ciepło bez zmian Jak podaje kierownik Działu Energetyki Cieplnej pan Grzegorz Żarnowski do końca listopada 2010 roku będzie obowiązywać obecna taryfa dla ciepła. To dobra, pewna wiadomość dla naszych odbiorców, gdyż w innych miastach Wielkopolski cena energii cieplnej wzrośnie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z dnia 17 marca 2009r. zamieszczonym w Głosie Wielkopolskim .