Awaria pompy scieków Przyczyną "spalenia" pompy tłoczącej ścieki do zbiorczej oczyszczalni znajdującej się w pobliżu tartaku w Koszutach Hubach okazała się ... bielizna - płeć nieznana.
Kto rozpozna swoja zgubę proszony jest o kontakt w celu nałożenia kary za nieprzestrzeganie zasad użytkowania kanalizacji sanitarnej. Śmieszne ???, ale nie dla nas, bo to nie pierwszy taki przypadek z tego rejonu.
Pompownie ścieków stanowią integralną część systemu sanitarnego na obszarach wiejskich. Pompy ścieków to podstawowy element tego systemu, którego obsługa, w tym usuwanie awarii wyraźnie wpływa na koszt eksploatacji i przekłada się w cenie odbieranych ścieków.
Dlatego przypominamy: W przypadku stwierdzenia iż przyczyną zatkania kanalizacji oraz jej złego funkcjonowania jest niewłaściwa eksploatacja, bądź nastąpi odprowadzenie ścieków niedozwolonych (w tym wód deszczowych) Spółka zmuszona będzie dochodzić swoich roszczeń z tytułu poniesionych kosztów . Kosztami tymi zostaną obciążeni użytkownicy kanalizacji lub przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.