Zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2009r. zmienią się wysokości opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej na odbiorcę usług wodociągowych.

Zobacz: TARYFA