Mróz, śnieg oraz roztopy - takie zjawiska pogodowe towarzyszą budowie rurociągu tłocznego o średnicy 400 mm pomiędzy Główną Przepompownią Ścieków w Kijewie, a Gminną Oczyszczalnią w Chwałkowie.Budowa kolektora tłocznego Budowa kolektora tłocznego
Wykonawca inwestycji - firma WUPRINŻ S.A. z Poznania, która rozpoczęła roboty przygotowawcze w połowie stycznia obecnie wykonała ponad 300 m. podwójnego rurociągu.
Dwie nitki rur wraz z przewodem lokalizacyjnym położone są w szerokim ponad trzymetrowym wykopie o głębokości średnio 1,8- 2,3 m. Rury są ze sobą zgrzewane doczołowo w stosunkowo długich odcinkach na miejscu budowy, a następnie równolegle układane na podsypce piaskowej.
Obecnie prace montażowe zbliżyły się do drogi powiatowej nr 3671(droga do Kijewa). Trwają również prace przygotowawcze związane z przejściem rurociągami tłocznymi pod drogą krajową nr 11 („droga katowicka”). Zastosowana technologia bezwykopowa – przewiert sterowany, pozwoli na umieszczenie prawie 100-metrowego odcinka rur w poprzek drogi nr 11 nie wstrzymując jednocześnie na niej ruchu pojazdów. Podobnie przewiert sterowany zostanie zastosowany do pozostałych przejść pod drogami.Przejście pod drogą nr 11 zaplanowano na ostatni tydzień lutego.
   Budowa kolektora tłocznego Przygotowanie do przewiertu pod drogą krajowa nr 11
Całość inwestycji jest jednak bardziej skomplikowana niż opisane tutaj etapy budowy rurociągu. Na każdym z kolektorów tłocznych przewidziano budowę układu odpowietrzników oraz układu zasuw tworzących tzw. przewiązkę umożliwiającą w razie awarii bądź konserwacji samodzielną prace jednego z kolektorów.
W istniejących na przepompowni i oczyszczalni komorach zostaną wymienione zasuwy oraz ich połączenia. Komory zasuw zostaną uszczelnione.
W sumie długość obydwu rurociągów wraz z przewiertami pod drogami wyniesie ponad 4000 metrów. Zastosowana armatura i materiały znacząco wykluczą ryzyko skażenia ściekami terenu, na jakim obecnie działa 30 letni, awaryjny i nieprzewidywalny rurociąg tłoczny.

Więcej zdjęć z placu budowy: BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO