Od ponad dwóch tygodni trwa stopniowa wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Dębicz. Wymiana sieci podyktowana jest jej znaczną awaryjnością oraz złym stanem technicznym tutejszej hydroforni należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.
Po wykonaniu sieci oraz rozdziału przyłączy wodociągowych i instalacji wodomierzy w budynkach możliwe będzie odłączenie istniejącego wodociągu i zasilanie Dębicza ze stacji uzdatniania wody w Brodowie. Wymianie ulegnie ponad 1100 metrów sieci wodociągowej. Na nowej sieci z rur PE o średnicy 100 mm zostanie zamontowana niezbędna armatura wodociągowa. Inwestycję w całości finansuje Gmina Środa.