W miejscowości Mączniki została zakończona inwestycja polegająca na wybudowaniu sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych. (ponad 20 działek budowlanych). Całkowita długość nowej sieci wynosi prawie 1400 metrów i została wykonana z rur PE o średnicy 100 mm. Po zwodociągowaniu osiedla brygada MPECWiK rozpoczęła w tym rejonie wymianę starej sieci wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych. Całość prac obejmie wymianę około 500 metrów wodociągu, który powstanie z rur PE o średnicy 100mm.