Awaria rurociągu tłocznegoW ubiegłym tygodniu, przy drodze Środa - Zaniemyśl, w pobliżu zakładów APC i Jordan Matcon oraz przy Głównej Przepompowni Ścieków doszło do awarii rurociągu tłocznego, którym przepompowuje się ścieki z terenu miasta na Gminną Oczyszczalnię w Chwałkowie. Długość rurociągu wynosi około 2600 metrów i składają się na niego dwie biegnące równolegle rury o średnicy 400 mm.
Na awarię wskazywało miejscowe podtopienie terenu. Po zlokalizowaniu trasy rurociągu i wykonaniu wykopu okazało się, że w pobliżu zakładów uszkodzeniu uległy obydwie rury natomiast przy przepompowni, podobne nieszczelności pojawiły się na jednej z rur.
W sumie było to kilkanaście kilkumilimetrowych otworów w ściankach rur. Brygada MPECWiK usunęła awarię przez zamontowanie na uszkodzonych odcinkach rurociągów opasek naprawczych z wysokiej jakości stali Awaria rurociągu tłocznego - opaski naprawczekwasoodpornej z wykładziną gumową. Rurociąg tłoczny powstał w latach 80, w okresie budowy Zakładu HORTEX. Do jego wykonania użyto rur stalowych. Ponad dwudziestoletni rurociąg jak dotąd nie wykazywał nieszczelności. Usunięta awaria jednak daje wyraźny sygnał, aby podjąć działania w kierunku przeprowadzenia monitoringu i modernizacji będących w ciągłej eksploatacji rur tłocznych.
Nasza spółka podjęła już istotne działania zmierzające do wybrania najkorzystniejszej opcji utrzymania i dalszego działania niezmiernie ważnego urządzenia jakie stanowi rurociąg tłoczny w systemie kanalizacji sanitarnej dla Środy Wielkopolskiej jak i obszaru naszej gminy, z której ścieki są dowożone do punktu zlewnego na Głównej Przepompowni Ścieków.