W piątek 11 stycznia br. pracownicy, zarząd i rada nadzorcza MPECWiK świętowała jubileusz 15-lecia powołania Spółki. Wśród zaproszonych Jubileusz MPECWiK gości był Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz Rafał Piechowiak i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pawlicki. Gości powitał prezes zarządu Spółki Jan Buczkowski, który krótko przedstawił historię powstania firmy.
Ciekawe było porównanie kilku danych statystycznych sprzed lat 15 i teraz. W 1993 r. w Spółce pracowało 28 osób – dzisiaj 76. Majątek początkowy Spółki był na poziomie 5 mln zł – dzisiaj sięga 30 mln zł. W 1993 r obsługiwano 167 km sieci wodociągowych i 7,7 km sieci kanalizacyjnych, a dziś odpowiednio 220 km wodociągów i 31,4 km kanalizacji.W przeszłości Gmina Środa nie posiadała oczyszczalni ścieków z prawdziwego zdarzenia. Teraz znakomicie działa nowoczesna Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Chwałkowie oraz Jubileusz MPECWiK prawie 200 wiejskich oczyszczalni.
Dział Energetyki Cieplnej obsługiwał 15 lat temu zaledwie 6 węzłów cieplnych. Teraz ma ich 25.„Można powiedzieć, że Spółka w ostatnich latach przeżywa burzliwy rozwój.”- powiedział J. Buczkowski.
Szczególny nacisk położono na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Środzie, gdyż mieszkańcy borykali się z kłopotami związanymi z brakiem wody i niskim jej ciśnieniem. Następnie zmodernizowano wiejskie hydrofornie w Babinie, Brodowie, Koszutach, Starkówcu i Trzebiesławkach. Dzięki temu dzisiaj dobrej wody i pod dobrym ciśnieniem w naszej gminie nie brakuje.

Prezes podziękował Radzie Nadzorczej Spółki za bardzo dobrą współpracę oraz radnym Rady Miejskiej w Środzie za wspieranie MPECWiK w trudnych sytuacjach. Szczególne podziękowania otrzymał Jubileusz MPECWiK Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniący funkcje właścicielskie wobec Spółki. Pracownicy gromkimi brawami docenili wysoką odpowiedzialność Burmistrza za stan Spółki. Dzięki mądrym i odważnym decyzjom Burmistrza, przy poparciu radnych Rady Miejskiej, Spółka mogła wykonać szereg zadań na rzecz mieszkańców Gminy.
Następnie głos zabrał Burmistrz W. Ziętkowski składając pracownikom MPECWiK podziękowania za ich odpowiedzialną,ciężką pracę.

W okolicznościowym adresie skierowanym do Spółki p. Burmistrz napisał: „Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników, ich znakomitemu przygotowaniu zawodowemu, świadczycie Państwo dla mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska usługi na bardzo wysokim poziomie. Mogę być dumny, jako Burmistrz Miasta, z tak znakomitej jednostki organizacyjnej gminy, jaką jest Wasza Spółka.
Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, samych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.” Kończąc swoje wystąpienie p. Burmistrz złożył zebranym ciepłe życzenia noworoczne.
Po oficjalnych wystąpieniach odśpiewano „100 lat!” i rozpoczęła się zabawa taneczna. Niespodzianką był smaczny tort z okolicznościowym napisem „15 lecie MPECWiK”.