Wzrastająca ilość ścieków o podwyższonej wartości substancji biogennych stała się powodem, dla którego MPECWiK zdecydowało się na rozbudowę istniejącej komory napowietrzania na oczyszczalni w Chwałkowie. Mamutorotor
Od chwili zakończenia modernizacji oczyszczalni w 2003 roku w komorze napowietrzania działały 3 rotory mamutowe - odpowiedzialne za napowietrzenie mieszaniny ścieków i osadu czynnego.
Niestety, okazało się, że w niektórych okresach (zwłaszcza latem) urządzenia te nie są w stanie napowietrzyć nieczystości w wyniku czego proces oczyszczania przebiega nieprawidłowo.
W projekcie technologicznym przewidziano możliwość zamontowania 4 rotorów mamutowych i dlatego zdecydowano o montażu tego urządzenia, zakładając, że inwestycja ta pozwoli na podwyższenie efektywności oczyszczania ścieków i odłoży w czasie myśl o budowie (wg projektu) drugiej komory napowietrzania.
Dostawą i montażem mamutorotora zajęła się firma EUROTRAN Sp. z o.o. z Poznania. Inwestycja mogła zostać przeprowadzona dzięki pozyskaniu przez spółkę środków finansowych (podwyższenie kapitału MPECWiK) z Gminy Sroda Wlkp. - właściciela średzkich wodociągów.