Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie - piaskownik W dniach 24-28 września br. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Chwałkowie i Stacja Uzdatniania Wody w Środzie gościły uczniów szkół średnich powiatu średzkiego. Prawie 200 osób z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie,  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie i Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie zapoznało się z technologią oczyszczania ścieków za pośrednictwem naturalnej metody osadu biologicznego czynnego.
Uczniowie z zainteresowaniem oglądali poszczególne obiekty oczyszczalni rozlokowane na terenie 8 hektarów. Przeszli cały ciąg technologiczny, począwszy od budynku krat mechanicznych i piaskownika aż po komorę napowietrzania i osadnik końcowy. Podziwiano pięknie rozwijającą się plantację wierzby energetycznej — źródło taniego paliwa dla oczyszczalni. Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie - zagęszczacze
Na koniec pokazano uczniom pracę laboratorium. Wycieczki oprowadzał kierownik mgr inż. Janusz Joachimiak. Stacja Uzdatniania Wody przy ul.Kórnickiej cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem. Informacji udzielała uczniom mgr inż. Marta Pukacka — pracownica Stacji. Technologia uzdatniania wody dla gminy Środa oparta jest na pracy 32 studni głębinowych.
Woda ta jest poddawana procesom napowietrzania, filtracji i dezynfekcji.
Po uzyskaniu parametrów wody pitnej jest pompowana do sieci wodociągowych miasta i wsi. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyło się stanowisko ”strażników jakości wody”, czyli małży słodkowodnych. Dzięki ich obserwacji można wykryć zanieczyszczenia wody surowej i uniknąć skażenia wody uzdatnionej.
Podczas zwiedzania obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji uczniowie dowiedzieli się, co gmina Środa robi dla szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego. Zapoznali się z pracą obiektów ważnych dla ekologii i higieny życia ludzi.