Wodociąg ul. Szarytek Średzkie Wodociągi z dniem 06.06 br. przystąpiły do budowy sieci wodociągowej w ulicy Szarytek, stanowiącej połączenie ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Westerplatte.Nowa sieć, wykonywana z rur PE o średnicy 150 mm i długości 215 m, pozwoli na zaopatrzenie w wodę mieszkańców nowobudowanego budynku wielorodzinnego oraz poprawi stabilność ciśnień w przewodach wodociągowych na tym terenie.