Ciepłociąg ul. Poselska Od 05.06 MPECWiK rozpoczęło budowę sieci cieplnej, przebiegającej w ulicach Poselskiej, Hallera do Staszica. Inwestycja pozwoli na podłączenie się do miejskiego cieplika obiektów Technikum Rolniczego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Osiedla Młodych.
Prace montażowe rozpoczęły sie od ulicy Poselskiej, w pasie chodnika, gdzie zamontowano odcinek dwóch równoległych rurociągów preizolowanych o średnicy 150/250 mm oraz armaturę odcinającą.
Całkowita długość budowanego ciepłociągu wyniesie ponad 850m.
Prace montażowe prowadzą pracownicy działu Energetyki Cieplnej MPECWiK.