Awaria na ul. Paderewskiego W wyniku wahań temperatury i jej spadku poniżej 0oC często dochodzi do uszkodzenia połączeń rur na sieci i przyłączach wodociągowych. Zjawiska te szczególnie dały się odczuć brygadom remontowym, które praktycznie każdego dnia otrzymują zgłoszenia mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp. Najczęściej awarie dotyczą uszkodzonych przyłączy i zamarzniętych podejść wodomierzowych. Pomimo mrozu i niskich temperatur staramy się szybko i fachowo usunąć powstałe niedogodności.