Od 3 listopada rozpoczęto prace montażowe sieci wodociągowej w ulicy Stachury. Wodociąg z rur PE 90, o długości ponad 170m zasili w wodę przyległe działki. Przewód włączono do sieci w ulicy Kórnickiej. Inwestycję prowadzi MPECWiK.