W imieniu zarządu i załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej proszę, kończących kadencję, radnych Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, Wiceburmistrza Piotra Piekarskiego o przyjęcie naszych serdecznych podziękowań za 4 lata współpracy.
Dziękujemy za zrozumienie dla ciężkiej sytuacji spółki obarczonej ponad siły 10 milionową pożyczką na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie.
Dziękujemy za zdjęcie z nas utrzymania Pływalni Miejskiej (ponieśliśmy 0,5 mln zł strat).
Dziękujemy za zlecenie nam budowy odcinków kanalizacji i wodociągów (przez te 4 lata przybyło Gminie 30 km sieci wodociągowej i prawie 10 km sieci kanalizacyjnej).
Dziękujemy za zlecenie nam budowy prawie 2 km ciepłociągu, co pozwoliło zaopatrzyć w ciepło os. Młodych, okoliczne szkoły średnie i wspólnoty.
Dziękujemy za zwolnienie z części podatku od nieruchomości, co pozwoliło obniżać cenę ścieków i utrzymać cenę wody bez zmian od 6 lat.
Dziękujemy za zgodę na zakup nowoczesnego samochodu WUKO oraz wymianę Żuków na nowe samochody dostawcze.
Dziękujemy za stawanie w obronie spółki w czasie, kiedy radni opozycyjni bezpardonowo atakowali nas posługując się nawet donoszeniem do prokuratury.
Dziękujemy za te lata wsparcia i realnej pomocy, gdyż bez tego spółka musiałaby przerzucić ciężary finansowe na mieszkańców.

To tylko część działań władz Gminy na rzecz mieszkańców. Nie sposób wymienić teraz wszystkich.
Więc powiemy krótko: Dziękujemy za normalność.

Na zakończenie prosimy o przyjęcie życzeń, aby nadchodzące wybory samorządowe pozwoliły kontynuować rozpoczęte 4 lata temu zmiany.


                                                                               Z wyrazami szacunku Prezes Jan Buczkowski