Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezes MPECWiK Jan Buczkowski.  W dniu 19 grudnia br. prezes Jan Buczkowski odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. Podczas  rozmowy poruszono szereg problemów związanych z finansowaniem szeroko pojętych inwestycji proekologicznych. Prezes Buczkowski przedstawił zamierzenia MPECWiK w zakresie ochrony środowiska i obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Marszałek Woźniak omówił możliwości finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Poruszono też problemy uwzględnienia w planie perspektywicznym budowy obwodnicy Środy na trasie Września – Śrem. Spotkanie zakończyło się wzajemnym złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych.

Modernizacja SUW W nocy z 4 na 5 grudnia br. o godz. 22 cisza zapadła w hali pomp Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie.Rozpoczęła się zaplanowana modernizacja tej stacji. Konieczność wymiany rurociągów z PCV o średnicy 300 mm wyniknęła z ich awaryjności. W tym roku dwukrotnie miasto zostało nagle pozbawione wody na kilka godzin z powodu rozszczelnień i pęknięć.
W Modernizacja SUW związku z tym zarząd MPECWiK podjął decyzję o wymianie zużytych rur PCV na rury ze stali kwaso-odpornej. 

Niejako przy okazji unowocześniono zestaw 4 pomp tłoczących wodę do sieci wodociągowej wraz z nową szafą sterującą. Uzyskano na to środki z budżetu gminy w kwocie 200 tys. zł. Rozpoczęto od demontażu istniejących instalacji. Następnie założono 36 mb rur kwasoodpornych, 3 kompensatory, 5 zaworów kulowych,
4 przepustnice,  21 kolan, 54 kołnierze z uszczelniaczami, zawór zwrotny, przepływomierz, kotwy i mufy.
Same śruby zużyte do montażu zestawu ważyły prawie 200 kg. Cała akcja zakończyła się o godz. 8 rano dnia następnego. Zaangażowano ponad 20 osób.
Po mieście krążyły 2 beczkowozy z wodą. Pomocą służyła także Straż Pożarna.
Nad całością prac czuwał p. Burmistrz W. Ziętkowski z zarządem spółki.

Modernizacja SUW PModernizacja SUWróby szczelności wypadły pozytywnie.Około 7.30 rozpoczęto stopniowe napełnianie wodą miejskiego wodociągu testując 4 nowe pompy.Jak zawsze w takim przypadku sieć wodociągowa wymagała odpowietrzenia i odpuszczenia wypłukanych osadów.
 
Przeprowadzona modernizacja pozwoli na uniknięcie w przyszłości długotrwałych przerw w dostawie wody. Dodatkowa korzyść z wymiany zestawu pomp,to 20% oszczędność na zużyciu energii elektrycznej przy tej samej wydajności.

 


Zarząd MPECWiK dziękuje mieszkańcom Środy za cierpliwość i wyrozumiałość wobec czasem uciążliwego braku wody. Dziękujemy średzkiej Straży Pożarnej oraz pracownikom wodociągów za ich zaangażowanie i poświęcenie.
                                                                                                                                       Jan Buczkowski

Od 3 listopada rozpoczęto prace montażowe sieci wodociągowej w ulicy Stachury. Wodociąg z rur PE 90, o długości ponad 170m zasili w wodę przyległe działki. Przewód włączono do sieci w ulicy Kórnickiej. Inwestycję prowadzi MPECWiK.

Budowa wodociągu w ul. Brodowskiej Na odcinku ulicy Brodowskiej, pomiędzy ulicami 3 Maja i Marcinkowskiego została ułożona sieć wodociągowa, która umożliwi zaopatrzenie w wodę właścicieli domów jednorodzinnych jak i działek budowlanych znajdujących się wzdłuż ulicy. W poboczu, na odcinku 170 m ułożono przewód PE 110.Całość prac została wykonana przez brygadę MPECWiK.

W imieniu zarządu i załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej proszę, kończących kadencję, radnych Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, Wiceburmistrza Piotra Piekarskiego o przyjęcie naszych serdecznych podziękowań za 4 lata współpracy.
Dziękujemy za zrozumienie dla ciężkiej sytuacji spółki obarczonej ponad siły 10 milionową pożyczką na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie.
Dziękujemy za zdjęcie z nas utrzymania Pływalni Miejskiej (ponieśliśmy 0,5 mln zł strat).
Dziękujemy za zlecenie nam budowy odcinków kanalizacji i wodociągów (przez te 4 lata przybyło Gminie 30 km sieci wodociągowej i prawie 10 km sieci kanalizacyjnej).
Dziękujemy za zlecenie nam budowy prawie 2 km ciepłociągu, co pozwoliło zaopatrzyć w ciepło os. Młodych, okoliczne szkoły średnie i wspólnoty.
Dziękujemy za zwolnienie z części podatku od nieruchomości, co pozwoliło obniżać cenę ścieków i utrzymać cenę wody bez zmian od 6 lat.
Dziękujemy za zgodę na zakup nowoczesnego samochodu WUKO oraz wymianę Żuków na nowe samochody dostawcze.
Dziękujemy za stawanie w obronie spółki w czasie, kiedy radni opozycyjni bezpardonowo atakowali nas posługując się nawet donoszeniem do prokuratury.
Dziękujemy za te lata wsparcia i realnej pomocy, gdyż bez tego spółka musiałaby przerzucić ciężary finansowe na mieszkańców.

To tylko część działań władz Gminy na rzecz mieszkańców. Nie sposób wymienić teraz wszystkich.
Więc powiemy krótko: Dziękujemy za normalność.

Na zakończenie prosimy o przyjęcie życzeń, aby nadchodzące wybory samorządowe pozwoliły kontynuować rozpoczęte 4 lata temu zmiany.


                                                                               Z wyrazami szacunku Prezes Jan Buczkowski