21 czerwca br. na zaproszenie zarządu MPECWiK radni miejscy, powiatowi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego mieli okazję zwiedzić Przepompownię Główną przy ul. Niedziałkowskiego oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z nowoczesnym Laboratorium.


W czwartek około godziny 14.30 do podstawionego busa wsiadło ok. 20 osób. Ze względu na deszczową pogodę goście wyposażeni zostali w firmowe parasole.
Zebranych powitali członkowie Zarządu Spółki - Jan Buczkowski i Andrzej Kornecki.
Pierwszym zwiedzanym obiektem była Przepompownia Główna. Zainteresowanie wzbudziły zmodernizowane pomieszczenia dla Brygady Wod-Kan, pomieszczenia garażowo-warsztatowe oraz budynek krat gęstych wraz z potężnymi pompami tłoczącymi ścieki na odległość 2,5 km do oczyszczalni w Chwałkowie. Tam właśnie zwiedzający udali się w dalszej kolejności.
Grupę po obiektach Gminnej Oczyszczalni Ścieków oprowadzał kierownik Janusz Joachimiak. Radni i urzędnicy przeszli trasę, jaką płyną ścieki od początku, czyli od budynku krat gęstych poprzez piaskownik, komory rozdzielcze, defosfatacji i denitryfikacji, po komorę napowietrzania i osadnik wtórny, który oddziela oczyszczone ścieki od osadu nadmiernego.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się gospodarka osadowa Oczyszczalni. Bowiem rocznie powstaje tam od 6 do 7 tys. ton osadów pościekowych, które są wykorzystywane rolniczo z uwagi na zawartość wapna, azotu, fosforu i organiki, czyli węgla.
Osad nadmierny po oddzieleniu od ścieków oczyszczonych trafia na zagęszczacze grawitacyjne – dwa wysokie, olbrzymie zbiorniki o pojemności 450 m. sześć. każdy, gdzie w sposób naturalny obniża się jego uwodnienie. Stąd osad jest pompowany do prasy komorowej. Jednak wcześniej musi być zmieszany z mleczkiem wapiennym w celu jego stabilizacji i dezynfekcji. Prasa Komorowa jest w stanie dobowo osuszyć ok. 130 m.sześc. osadu o ok. 30% suchej masy.
Dzięki braku metali ciężkich w osadzie może być on wykorzystywany do nawożenia pól, oczywiście po spełnieniu wszystkich rygorów, co do składu.
Nawożona gleba podlega również systematycznemu monitoringowi. Po Laboratorium zwiedzających oprowadzała kierownik Monika Rozmiarek. Laboratorium jest wciąż unowocześniane tak, by spełniać wymogi Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań ścieków i mikrobiologii wody.
Aktualnie Laboratorium dysponuje certyfikatami PCA umożliwiającymi realizowanie badań honorowanych przez instytucje kontrolne.
Na zakończenie zwiedzania zaproszono gości na poczęstunek, podczas którego Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Mieloch podziękował Spółce za ciekawą inicjatywę i możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem gminnego systemu oczyszczania ścieków.