Dnia 26 października grupa studentów należących do Koła Inżynierów Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła wycieczkę do Środy Wielkopolskiej.

 

Celem wyprawy było poznanie systemu uzdatniania wody oraz procesu oczyszczania ścieków w Środzie. Ku zadowoleniu przyszłych inżynierów, dzięki uprzejmości zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, udało się w pełni zrealizować plan wyprawy.

 

W pierwszej kolejności studenci zwiedzili wybudowaną ponad 100 lat temu Stację Uzdatniania Wody, gdzie w pełni zautomatyzowany i całodobowo monitorowany system nadzoruje pracę stacji w Środzie oraz 5-ciu hydroforni wiejskich dbając o prawidłowe zaopatrzenie gminy w wodę. Poza systemem komputerowym nad bezpieczeństwem mieszkańców Środy Wielkopolskiej czuwają … małże! Okazuje się, że te małe mięczaki świetnie odgrywają role bioidentyfikatorów - szybko i skutecznie informując o niebezpiecznym stężeniu substancji chemicznych i toksyn w wodzie pitnej.


   Przyszli inżynierowie przekonali się również, że nawet w sytuacjach braku energii elektrycznej mieszkańcy Środy nie muszą się obawiać się o dostarczanie wody do ich domostw, a to za sprawą agregatu, znajdującego się na terenie stacji, który mimo swojej wiekowości nadal świetnie działa.
Kolejnym celem była 100-letnia wieża ciśnień, która, choć dzisiaj już odcięta od systemu wodociągów, niegdyś pełniła kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia wody w kranach mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Nie zrażając się ilością schodów studenci weszli na sam szczyt, aby dokładnie obejrzeć stalowy zbiornik, który jak na tamte czasy został wykonany z zaskakującą precyzją.


Przedostatnim punktem wycieczki była Oczyszczalnia Ścieków w Chwałkowie, w której kolejno studenci poznali wszystkie procesy oczyszczania ścieków.
Na końcu młodzi naukowcy zwiedzili Laboratorium, gdzie pokazano im w jaki sposób wykonuje się analizy wody, ścieków oczyszczonych oraz osadów. - Myślę, że po dniu spędzonym w Środzie Wielkopolskiej wszyscy możemy zgodnie stwierdzić, że mieszkańcy tego miasta mogą spać spokojnie, bo zarówno system uzdatniania wody oraz proces oczyszczania ścieków działa tam bez zarzutów – powiedziała nam jedna z uczestniczek wyjazdu.