W dniach 12 i 13 czerwca br. na terenie oczyszczalni ścieków w Chwałkowie przeprowadzone zostaną prace przeglądowe obiektów gospodarki ściekowej: zagęszczacza osadu oraz komory napowietrzania.
Prace podwodne wykonane są przez firmę zewnętrzną posiadającą odpowiedni sprzęt płetwonurkowy pozwalający na bezpieczną pracę w zbiornikach osadu czynnego.


Na czas sprawdzania urządzeń zamontowanych przy dnie zbiorników , wstrzymano pracę urządzeń elektrycznych - wirownic mieszających osad oraz rotorów mamutowych napowietrzających ścieki.
Sprawdzenie urządzeń pozwoli wykryć pęknięcia, wygięcia, ubytki materiałowe, brak śrub i innych mocowań pracujących elementów. W trakcie oględzin możliwe jest także oczyszczenie niektórych elementów.
Z przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem firmy dowiedzieliśmy się, że praca podwodna w tym medium (osad czynny) może maksymalnie trwać do 3 godzin, przy czym dla bezpieczeństwa prace takie wykonuje się w krótszych odcinkach czasu.
Badanie obiektów zostanie potwierdzone protokołem z wykonanych  prac co pozwoli na ocenę stanu tych obiektów, które pracują nieprzerwanie od 2003r.