Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. i internetowy portal Presstu.pl z województwa wielkopolskiego zwyciężyły w kategorii „Inspirująca firma” konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.

 

Kategorii tej patronuje Orange – mecenas konkursu. Laureaci edycji regionalnej będą walczyć o zwycięstwo w etapie ogólnopolskim projektu, który odbędzie się w Warszawie w styczniu 2013 roku.
Organizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju nieprzerwanie od 2008 roku konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest jednym z największych tego typu projektów w Polsce. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem wszystkie podmioty odgrywające kluczową rolę w budowaniu konkurencyjnej gospodarki.
W tegorocznej edycji konkursu w ramach mecenatu specjalnie dla Orange stworzono dodatkową kategorię konkursową – „Inspirująca firma” – adresowaną do firm stosujących nowatorskie rozwiązania teleinformatyczne i telekomunikacyjne. W tej kategorii na terenie województwa wielkopolskiego wyłoniono dwóch laureatów.

 

Zwycięzcą podkategorii „Firma średnia” zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. MPECWiK zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej oraz poborem, uzdatnianiem i działalnością usługową w zakresie rozprowadzania wody. Nagroda w kategorii „Inspirująca firma” dotyczyła instalacji nowoczesnych wodomierzy, umożliwiających precyzyjny odczyt ilości zużytej wody i przesłanie tej informacji do centralnego serwera przez sieć komórkową. Zastosowany system pomiaru wody wyeliminował konieczność indywidualnego odczytywania stanu wodomierzy, a w dłuższej perspektywie wpłynął na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa.


Laureatem podkategorii „Firma mikro” została firma Presstu.pl z Wolsztyna specjalizująca się w projektowaniu i zarządzaniu stronami internetowymi, audycie bezpieczeństwa informacji, szkoleniach z zakresu zarządzania treścią i doradztwie w zakresie promowania stron internetowych.