Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Radę Miejską w Środzie Wlkp.,z dniem 1 kwietnia 2012r. ulega zmianie wysokość opłat za pobraną wodę i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej.