Pod koniec listopada oddano do użytku stację uzdatniania wody w Koszutach, która po wielu latach ciągłej pracy została poddana modernizacji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. i internetowy portal Presstu.pl z województwa wielkopolskiego zwyciężyły w kategorii „Inspirująca firma” konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.

21 czerwca br. na zaproszenie zarządu MPECWiK radni miejscy, powiatowi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego mieli okazję zwiedzić Przepompownię Główną przy ul. Niedziałkowskiego oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z nowoczesnym Laboratorium.

Dnia 26 października grupa studentów należących do Koła Inżynierów Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła wycieczkę do Środy Wielkopolskiej.

W dniach 12 i 13 czerwca br. na terenie oczyszczalni ścieków w Chwałkowie przeprowadzone zostaną prace przeglądowe obiektów gospodarki ściekowej: zagęszczacza osadu oraz komory napowietrzania.
Prace podwodne wykonane są przez firmę zewnętrzną posiadającą odpowiedni sprzęt płetwonurkowy pozwalający na bezpieczną pracę w zbiornikach osadu czynnego.