W dniach  6-7 kwietnia 2011 r. w Laboratorium MPECWiK sp. z o.o. w Chwałkowie odbyła się ocena na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem zakresu akredytacji.

 

Ocena na miejscu (audit) przeprowadzona została przez zespół auditorów Polskiego Centrum Akredytacji: auditora wiodącego i technicznego.

Oceny w procesach nadzoru przeprowadza się co roku w taki sposób, aby w każdym 4-letnim cyklu objęły one cały zakres akredytacji laboratorium.
W tym roku ocena na miejscu połączona została z rozszerzeniem zakresu akredytacji o następujące metody: pobieranie próbek wody do picia do analiz fizyko-chemicznych, oznaczanie: mętności, barwy, przewodności właściwej, manganu, żelaza, azotanów, azotynów i jonu amonowego.
Czas oceny na miejscu wyniósł 12 godzin.  Auditorzy potwierdzili i ocenili bardzo wysoko kompetencje techniczne personelu  do wykonywania w/ w badań i  nie zapisali żadnych niezgodności.
Pozostaje nam czekać na oficjalny raport z oceny na miejscu i  rozszerzenie zakresu akredytacji  przez  PCA.

 

 

 

Na zdjęciu od lewej stoją: Edyta Piasecka, Aleksandra Górska, Łucja Pertek, kierownik Monika Rozmiarek, auditor techniczny Bożena Kaczor, auditor wiodący Halina Poskrobko, prezes Zarządu MPECWiK Jan Buczkowski.