Konferencja - Sztandar -Książka . Uroczyste zakończenie obchodów  100 - lecia średzkich wodociągów. 30 września 2011 roku w restauracji "Dworek" w Brodowie odbyła się konferencja naukowa "Gospodarka osadami ściekowymi" powiązana z nadaniem sztandaru MPECWiK oraz prezentacją książki o historii wodociągów w Środzie Wlkp.

Wydarzenia te dumnie wpisują się w kalendarium obchodów 100 - lecia średzkich wodociągów. Konferencja rozpoczęła się o godz. 10:00. Zgromadzonych gości powitał Prezes Jan Buczkowski oraz Burmistrz Środy -Wojciech Ziętkowski.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić dostawę wody dla swoich Odbiorców w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

 

Gdzie jest wieża ciśnień ?

Z odpowiedzią na to pytanie chyba, a raczej na pewno nikt z mieszkańców Środy Wielkopolskiej kłopotu nie ma. Ponieważ wieża stanowi doskonały punkt orientacyjny miasta.

 

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Średzkich Wodociągów w marcu br. ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI średzkich szkół podstawowych.

 

15 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2010r.
Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał.