Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017r., zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.,  nr XX/376/2016 z dnia 25.02.2016r.

Taryfa dostępna w zakładce Strefa klienta Taryfa - opłata za wodę i ścieki