INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA: dotyczy podatku VAT na dostawę energii cieplnej.

 

             Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje , że w dniu 20 grudnia 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2021 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania obniżonych stawek. Według w/w rozporządzenia od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku obniżono z 23 % do wysokości 8 % stawkę podatku VAT na dostawę energii cieplnej.

 

                                                                                  MPECWiK Środa Wielkopolska