Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chwałkowie.

Informujemy, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 27 października 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium.”                

W ramach dofinansowania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej otrzymało pożyczkę w wysokości 9.900.000 zł z możliwością 10 % umorzenia. Pożyczka zakłada również zwrot środków już wydatkowanych na to zadanie przez Spółkę. Harmonogram spłaty pożyczki obejmuje lata 2023-2032, a efektem rzeczowym ma być zwiększenie nominalnej średniodobowej przepustowości  modernizowanej oczyszczalni ścieków w Chwałkowie z 54 166 RLM (równoważna liczba mieszkańców) do 76 000 RLM.

Przypomnijmy, że w roku 2020 rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Budowa oczyszczalni realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach rozbudowy i przebudowy wykonane zostanie m.in.: budowa komory osadu czynnego z symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją, sieci międzyobiektowe, drogi dojazdowe, Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka (AKPiA), montaż dodatkowego zbiornika PIX-u o pojemności ok. 10 m3 w Budynku Prasy, remont ogólnobudowlany obiektów w zakresie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto w ramach tej inwestycji dokonano rozbudowy budynku laboratorium.

 

                                                                                                                             MPECWiK Sp. z o.o.