Konferencja 110 lat średzkich wodociągów w służbie społeczeństwa

W ubiegły piątek odbyła się konferencja, wieńcząca obchody 110 lecia średzkich wodociągów. Konferencję rozpoczął pokaz filmu, przedstawiającego działalność MPECWiK, jak również wspomnienie o poprzednich prezesach Spółki śp. Andrzeju Korneckim oraz śp. Janie Buczkowskim. Później głos zabrał prezes Bartosz Bałażyk, a w dalszej kolejności zaproszeni goście. W imieniu władz samorządowych gminy wyrazy uznania w stronę całej załogi MPECWiK skierowała Zastępca Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Pani Maria Mieszczak, przekazując podziękowania dla wszystkich pracowników za wieloletnią pracę i zaangażowanie. Również serdeczne gratulacje i życzenia złożyła Pani Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka Wicestarosta.  

W dalszej kolejności, o historii średzkich wodociągów, na bazie jakich urządzeń  funkcjonowało, kto nimi kierował, w swojej prezentacji mówił Cezary Jakubiak.

Bezpieczeństwo wody i bezpieczeństwo urządzeń kanalizacyjnych  było tematem  wiodącym kolejnych prelekcji. Profesor Izabela Zimoch specjalizująca się m.in. w bezpieczeństwie funkcjonowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, przedstawiła problemy dotyczące wdrażania przyjętej przez parlament europejski dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Aleksandra Górska – zajmująca się w naszej Spółce m.in. bezpieczeństwem wody, przedstawiła prezentację opisującą na jakim etapie jest nasza firma w zakresie wdrażania zasad wynikających z nowej  dyrektywy Z kolei Grzegorz Węcławiak – kierownik działu gospodarki ściekowej,  zapoznał gości z  gospodarką ściekową na terenie gminy Środa Wielkopolska, zwłaszcza w kontekście rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków.

Firmy współpracujące z wodociągami przedstawiły prezentacje dotyczące nowoczesnych rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej, nowoczesnej armatury wodociągowej jak również wykorzystaniem wód z oczyszczalni ścieków do celu przemysłowych i rolniczych. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący możliwości rekultywacji i rewitalizacji jeziora średzkiego.

Konferencję zakończył koncert w wykonaniu Darii Wójcik i Remigiusza Kuźmińskiego.

 

                                                                                                          MPECWiK Środa Wlkp.

 

Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...
Konferencja_202...