W ostatni piątek 10 września odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK Sp. z o.o. z okazji Dnia Wodociągowca. Ze względu na zeszłoroczne obostrzenia, spotkanie odbyło się po rocznej przerwie, w roku szczególnym, gdyż rok 2021 jest dla średzkich wodociągów rokiem jubileuszowym, w którym wodociągi obchodzą 110 lat.

Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Burmistrz Miasta Piotr Mieloch, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak, oraz jego zastępca Mieczysław Szymański.

Po kilku słowach otwarcia prezesa Bartosza Bałażyka, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników Spółki.

Następnie, w swoim wystąpieniu, Burmistrz Piotr Mieloch, podziękował pracownikom MPECWiK za ich pracę, za ciągłość dostaw wody i ciepła oraz odbiór ścieków w trudnym okresie COVID – 19. Podkreślił również, jak ważne dla średzkiego społeczeństwa są obecne i planowane inwestycje: obecna rozbudowa oczyszczalni w Chwałkowie wraz z rozbudową laboratorium, rozbudowa SUW Brodowo oraz planowane rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w  Starkówcu Piątkowskim i Środzie Wielkopolskiej.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak, który przypomniał historię powstania w 1996r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Tradycją już stało się pożegnanie byłych pracowników, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę oraz przywitanie nowych, którzy w ostatnim czasie rozpoczęli pracę w MPECWiK.

 

 

                                                                                                                                MPECWiK Środa Wlkp.