Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021r. powołała na stanowisko Wiceprezesa spółki Pana mgr Leszka Marka Gawareckiego.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr inż. Piotr Nowak

Środa Wielkopolska, dnia 01.09.2021r.

 

Życiorys:

Leszek Marek Gawarecki urodzony  30.05.1980 r. jest absolwentem Liceum Ekonomicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – kierunek politologia specjalność administracja samorządowa.

Przed objęciem funkcji Wiceprezesa w MPECWiK Sp. z o.o. pełnił funkcję  Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej w Poznaniu.

Posiada uprawnienia do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej  w spółkach Skarbu Państwa.

Członek rady nadzorczej spółki gminnej Środa XXI sp. z o.o.

Odbył szereg szkoleń związanych z funkcjonowaniem i  organizacją przedsiębiorstw.

Rada_Nadzorcza_MPECWiK_2021-09-01