W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Piotr Mieloch podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków WRPO 2014+, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój usług elektronicznych”.


Przedmiotem projektu (w ramach projektu realizowane są 3 zadania) jest stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Środa Wielkopolska (partner wiodący) oraz odbiorcom usług MPECWiK Środa Wielkopolska jak również mieszkańcom Gminy Słupca możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń, poprzez budowę lokalnych środowisk e-administracji.

Przedsięwzięcie obejmuje także wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych, modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji publicznej oraz przeszkolenie kadr z zakresu wdrożonych systemów informatycznych.

Głównym celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług drogą elektroniczną, co w rezultacie wpłynie na poprawę sprawności działania obsługi interesantów oraz dostępu mieszkańców do informacji.


Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej obejmuje, między innymi:

· - System gwarantujący sprawną i pełną obsługę odbiorców w sferze billingowej oraz wspomagający kompleksowe zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i występujących w nim procesów,

· - Specjalistyczne narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,

· - Moduły pozwalające na zarządzanie fizyczną infrastrukturą, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, gospodarkę licznikami, prowadzenie kartoteki cenników i remontów,

· - Moduły wspomagające zarządzanie kadrami,

· - eAplikacje, w skład których wejdą eBOK oraz ePracownik oraz aplikacje na urządzenia mobilne: nadzorowanie prac technicznych, remontowych i instalacyjnych prowadzonych poza siedzibą firmy,

· - System zarządzania obiegiem informacji służący do rejestracji i śledzenia biegu informacji, jakie wpływają do firmy lub powstają wewnątrz niej.

Zadanie obejmuje także zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia wskazanych wyżej systemów oraz szkolenia dla użytkowników zakupionego sprzętu. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne.


Całkowity kwota projektu: 2.908.212,72 zł, w tym zadanie MPECWiK: 627 213,90 zł.

Koszty kwalifikowane MPECWiK wynoszą: 509 930,00 zł, a kwota dofinansowania MPECWiK to: 433.440,50 zł, co stanowi zwrot środków kwalifikowalnych w wysokości 85%.

 

MPECWiK Środa Wielkopolska