Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w trakcie którego zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku 2020r.

Burmistrz Piotr Mieloch pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników udzielił absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2020r.

W trakcie swojego wystąpienia Burmistrz Piotr Mieloch złożył podziękowanie dla wszystkich Pracowników Spółki za należyte wykonywanie swoich obowiązków, zwłaszcza w okresie zagrożenia epidemicznego. Podkreślił, że pomimo tak trudnej sytuacji, z którą nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy  zapewniona była ciągłość dostaw wody i ciepła oraz odbioru ścieków .

Po zakończeniu Zgromadzenia Wspólników wszyscy zebrani udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie śp. Jana Buczkowskiego, który pełnił funkcję prezesa Spółki w latach 2002-2021r.

Prezes  Zarządu

Bartosz Bałażyk

 

Środa Wielkopolska, dnia 14.06.2021r.