Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 11 czerwca 2021r. powołała na stanowisko Prezesa spółki Pana mgr Bartosza Jakuba Bałażyka.

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                                                                                                                                                                                                     Dr inż. Piotr Nowak

 

Środa Wielkopolska, dnia 14.06.2021r.

 

 

Życiorys:

Bartosz Jakub Bałażyk urodzony w 1978r. we Wrześni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. Studia magisterskie ukończył w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie – wydział ekonomii i informatyki.

Absolwent studiów podyplomowych: na Politechnice Poznańskiej z zakresu - Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków;  w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z zakresu - Negocjacje i Mediacje oraz Studia Menedżerskie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w lipcu 1997r. jako stażysta w dziale sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W 1998r. został zatrudniony jako referent. Od 2001r. pełnił funkcję kierownika działu sprzedaży.

W maju 2013r. powołany został przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu. W grudniu 2016r. objął  funkcję  Wiceprezesa,  a od  11 czerwca 2021 r. pełni funkcję  Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

W trakcie ponad 23-letniego stażu pracy odbył szereg szkoleń związanych z działalnością i funkcjonowaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Uczestnik licznych konferencji poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Zajmował się również tematyką strat wody i monitoringu sieci wodociągowej. Jako wiceprezes nadzorował m.in. pracę działów zajmujących się eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

 

 

Prezes
Prezes
Prezes
Prezes