KOMUNIKAT

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, dotychczas obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie stosowana do czasu wejścia w życie nowej taryfy.

O zmianie taryfy powiadomimy Odbiorców usług w drodze odrębnego komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.wodociagi-sroda.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd MPECWiK Sp. z o.o.