Na przełomie 2020/2021 roku obchodzony jest  jubileusz 110-lecia istnienia średzkich wodociągów. Z tej okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej przygotowało szereg publikacji i wydarzeń  dla  mieszkańców naszej gminy. I tak:

  1. W każdą sobotę czerwca i września b.r. w godzinach od 10.00 do 14.00 zapraszamy do zwiedzania wieży ciśnień, na której zorganizowana będzie wystawa historycznych pamiątek oraz fotografii przedstawiających średzkie wodociągi.

(Umożliwione będzie wejście na wieżę określonej grupy osób. Wejście na obiekt dzieci poniżej 13 roku życia tylko pod opieką dorosłych).

  1. W czerwcu, lipcu i sierpniu na naszym Facebooku ukażą się krótkie filmiki przedstawiające historię i dzień dzisiejszy średzkich wodociągów.
  2. W lipcu ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców naszej gminy pod hasłem „Znajdź hydrant”, którego celem będzie zapoznanie mieszkańców z lokalizacją hydrantów na terenie miasta oraz ich rolą w użytkowaniu sieci wodociągowej.
  3. We wrześniu będzie możliwość wirtualnego zwiedzenia naszych obiektów m.in. stacji uzdatniania wody przy ul. Kórnickiej oraz oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Wirtualne spacery będą umieszczone na naszej stronie internetowej.
  4. W październiku na zakończenie obchodów zorganizowana zostanie konferencja   „110 lat wodociągów w służbie średzkiego społeczeństwa”.
  5. Do końca grudnia br. planowane jest opracowanie książki pt.: „Ludzie wodociągów”, w której zaprezentowani będą pracownicy Średzkich Wodociągów. Wydanie książki zaplanowane jest w I kwartale 2022 roku.

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz do udziału w organizowanych wydarzeniach. Szczegółowe informacje umieszczane będą na naszej stronie internetowej www.wodociagi-sroda .pl oraz na facebooku: @sredzkiewodociagi.

MPECWiK Środa Wlkp.