Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje , że z dniem 13 maja 2021 roku wstrzymuje na wnioski odbiorców dostawę energii cieplnej.

Jednocześnie informujemy, że  urządzenia ciepłownicze będą utrzymane w gotowości  do wznowienia dostawy ciepła do dnia  31 maja 2021 r.

MPECWiK Sp. z o.o.