W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone:

w płytkich studniach,
w piwnicach, przy cienkich ścianach zewnętrznych,
a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.

Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do powstania wycieku oraz przerwy w dostawie wody, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jest utrudnieniem zarówno dla Klientów jak i Przedsiębiorstwa.

Ewentualne awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonu:

994 (awaryjny),
61 285 34 86 kom. 697 991 478 (stacja uzdatniania wody),
61 285 38 67 kom. 697 991 496 (przepompownia).

MPECWiK Środa Wlkp.