W tym tygodniu rozpoczęła się budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej. Jest to jeden z elementów rozbudowy i modernizacji tego obiektu.

 W przyszłości rozbudowa SUW Kórnicka zakłada budowę dodatkowego zbiornika wody czystej, który zabezpieczy rezerwy dostawy wody dla naszych odbiorców, a dla poprawy funkcjonalności i estetyki tych obiektów planowana jest budowa parkingu oraz odnowienie elewacji.

 W załączeniu wizualizacja SUW Środa Wlkp. po modernizacji.

 

                                                                                                              MPECWiK Środa Wlkp.