W dniu 23.09.2020 r. została podpisana umowa z firmą Envirotech na wykonanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium".
Zaplanowana na lata 2020-2022 inwestycja spowoduje zwiększenie możliwości oczyszczania odebranych ścieków z 5.000 m3/dobę do 10.000 m3/dobę. Rozbudowa budynku Laboratorium pozwoli zwiększyć zakres akredytacji w badaniach wody i ścieków.
Koszt inwestycji 9.997.999 złotych.

 

MPECWiK Środa Wlkp.